SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia cesty I/21 (Šarišský Štiavnik - Rakovčík)

 01.10.2021

SSC od pondelka 4. októbra začína očakávanú opravu cesty v lokalite Šarišský Štiavnik. Veľkoplošná vysprávka, čiže stavebné úpravy a sanácia kritického úseku, zabezpečí zjazdnosť a bezpečnosť dopravy do času definitívnych úprav na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík.

Oprava si v čase od nedele 3. októbra 22:00 do nedele 24. októbra 22:00 vyžiada úplnú uzáveru úseku.

Obchádzková trasa, ktorú vyznačí zhotoviteľ stavby dňa 03.10.2021 o 22:00:

- tranzitná doprava Vyšný Komárnik – Košice, Prešov bude vedená po cestách: I/21 Vyšný Komárnik – obchvat Svidníka R4 – križovatka ciest I/21 a I/15 Stročín – I/15 Stropkov – I/18 Vranov nad Topľou – I/79 Hriadky – I/79 Bidovce – D1 Košice – Prešov

- tranzitná doprava Prešov – Vyšný Komárnik bude vedená po cestách:  križovatka ciest I/18 a I/68 (ul. Obrancov mieru) – D1 Prešov – Košice – I/79 Bidovce – I/79 Hriadky – I/18 Vranov nad Topľou – I/15 Stropkov – križovatka ciest I/15 a I/21 Stročín – obchvat Svidníka R4 – I/21 Vyšný Komárnik

- v prípade vytvárania kongescií na danej trase bude cestná premávka operatívne riadená príslušníkmi PZ.  

Od rekonštrukcie na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík v roku 2015 došlo pre výrazné zvýšenie nárastu intenzity dopravy k zmenám v území, ktoré sa prejavili na povrchu vozovky. Viedlo to k zhoršeniu stabilitných pomerov horninového prostredia, nadmernej deformácii základovej pôdy, k zmene hydrologických (odtokových) a hydrogeologických pomerov (zmeny režimu podzemných vôd). Ide o charakteristické vlastnosti flišu.

Pre zložité inžinierskogeologické a hydrogeologické podmienky daného územia prichádza do úvahy  ako dlhodobé riešenie len komplexná sanácia úseku cesty I/21 v dĺžke približne 2 km. Aktuálnu, dočasnú sanáciu, realizuje zhotoviteľ Kaping s.r.o. a Správa a údržba ciest PSK (zmluvný partner na údržbu ciest I. triedy) v cene 173 700 eur.

Komplexná oprava úseku pri Šarišskom Štiavniku sa urobí po inžiniersko-geologicko a hydrogeologickom prieskume, výsledky ktorého budú podkladom pre zabezpečenie projektovej dokumentácie sanácie cesty a prípadného geotechnického monitoringu.

Predmet opravy:

-              ODFRÉZOVANIE JESTVUJÚCEJ OBRUSNEJ VRSTVY VOZOVKY HR. 40mm

-              VYSPRAVENIE VÝTLKOV A  POŠKODENIA DO ÚROVNE ODFRÉZOVANEJ VOZOVKY VYROVNÁVACOU VRSTVOU Z ASFALTOVÉHO BETÓNU

-              ZRIADENIE SPOJOVACIEHO ASFALTOVÉHO POSTREKU

-              ZRIADENIE SAMOLEPIACEJ VÝSTUŽNEJ MREŽE

-              ZRRIADENIE ASFALTOVÉHO BETÓNU LOŽNEJ VRSTVY HR. 60 mm

-              ZRRIADENIE ASFALTOVÉHO BETÓNU OBRUSNEJ VRSTVY HR. 50 mm

-              ZRIADENIE VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA.


Zoznam aktualít: