SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

V súčastnosti v obci je prihlásených k trvalému pobytu 260 občanov, v prevažnej väčšine gréckokatolického vieroviznania.

 • V obci je zriadená (ý)
  • Dobrovoľný hasičský zbor
  • Jednota dôchodcov Šarišský Štiavnik
  • Dom nádeje
 • V obci sú zriadené súkromné prevádzky:
  • penzión
  • kaderníctvo
 • Obec je celkom splynofikovaná, má zriadenú verejnú kanalizáciu a ČOV, ktorej je aj prevadzkovateľom.