SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  11. OKT 2023
  Streda
 • Plasty
  04. OKT 2023
  Streda
 • Papier
  07. DEC 2023
  Štvrtok
 • Sklo
  12. OKT 2023
  Štvrtok
ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Šarišský Štiavnik

Obec Šarišský Štiavnik leží v Nízkych Beskydách strednej časti v doline Radomky. Katastrálne územie obce ma rozlohu 527 ha z toho 192 ha poľnohospodárskej pôdy, 284 ha lesnej pôdy a zbytok územia tvorí zastavané územie a ostatné plochy. Povrch katastra obce je mierne členitý a tvoria ho flyšové suvrstvia, štvrtohorné náplavy riečky a svahové uloženiny. Najvyšší vrch sa nazýva Baňa a meria 526 metrov nadmorskej výšky. Stred obce meria 230 metrov nadmorskej výšky.

Kráľ Žigmund v roku 1414 potvrdil Cudarovcom vlastníctvo dedičného práva Makovica, ku ktorému patrila aj dedina Štiavnik. Z obsahu listiny je zrejmé, že Štiavnik jestvoval už pred rokom 1414.